Jak mít kontrolu nad svým koníčkem


VÄ›tÅ¡ina odborníků se shoduje, že mít nÄ›jakého toho koníÄka je pro ÄlovÄ›ka velmi přínosné, pÅ™edevším pak pro jeho psychické zdraví. Umožní mu to oprostit se od starostí vÅ¡edního dne a ponoÅ™it se do vlastního svÄ›ta, kde se cítí skuteÄnÄ› dobÅ™e. AvÅ¡ak jakkoliv skvÄ›le to zní, pravdou je, že to může pÅ™inést i problémy.

 

koníÄkem může být i pletení

 

AÄ si to nechceme pÅ™ipouÅ¡tÄ›t, mnoha lidem se stane, že se na svém koníÄku stanou doslova závislými. V takovém případÄ› jejich hobby pohlcuje stále vÄ›tší Äást jejich života, mnohdy až do té míry, že kvůli tomu zanedbávají svou rodinu i zamÄ›stnání a dostávají se do finanÄních obtíží, neboÅ¥ vÅ¡e, co vydÄ›lají, investují do svého hobby. Je tedy jasné, že je důležité mít nad ním kontrolu. Ale jak to zařídit, když závislost postupuje ze zaÄátku velmi nenápadnÄ›?

 

V první Å™adÄ› pomůže stanovení limitů, a to jak Äasových tak finanÄních, které můžeme realisticky na svůj koníÄek obÄ›tovat. Je vÅ¡ak nutné mít pÅ™itom na pamÄ›ti, že každý z nich vyžaduje ponÄ›kud jiný pohled. Navíc situace každého ÄlovÄ›ka je jiná, proto je jasné, že tyto limity budou velmi individuální. Je vÅ¡ak nutné si je stanovit a přísnÄ› je dodržovat. RozhodnÄ› bychom nemÄ›li podléhat myÅ¡lenkám typu: „teÄ nad ním strávím o půlhodinku déle, ono se to nezblázní“, případnÄ› „tak za nÄ›j zaplatím tenhle mÄ›síc o trochu víc“. Jak totiž povolíme jednou, je pravdÄ›podobné, že budeme povolovat i v budoucnu, a to je cesta do pekel.

 

sbírání známek je klasika

 

To ovÅ¡em není vÅ¡e. Dále bychom mÄ›li naslouchat svým nejbližším, aÅ¥ už rodinÄ› Äi kolegům v práci. Nestěžují si, že se jim zdáte neustále myÅ¡lenkami jinde, pÅ™itom vy víte, že myslíte právÄ› na svůj koníÄek? Nestěžují si, že poklesla vaÅ¡e pracovní výkonnost, případnÄ› že už jim nevÄ›nujete tolik Äasu, jako dřív? Pokud ano, pak je dobré se nad sebou skuteÄnÄ› vážnÄ› zamyslet. Jsou to totiž první známky toho, že tu může být nÄ›jaký problém. A ty se rozhodnÄ› nevyplatí ignorovat.

You may also like...