Deratizace a její čas


Ve Å¡kole nás uÄili, že ÄlovÄ›k je vrcholem evoluce. Bohužel, zdá se, že to není ÄlovÄ›k, ale Å¡váb. Tento hmyzí druh je schopen pÅ™ežít delší dobu bez potravy, umí zastavit své tÄ›lesné pochody, až k hranicím smrti, (to umí nÄ›kteří jogíni taky). Ale na rozdíl homo sapiens, Å¡váb pÅ™ežije jaderný výbuch. Je téměř dokonalý, jenže žít se s ním nedá. RozhodnÄ› nelze sdílet s ním domácnost. Sežere, naÄ pÅ™ijde a má jednu nepříjemnou vlastnost: když ÄlovÄ›k spí, může se mu zabydlet v uchu a poÅ¡kodit bubínek. Proto, když se vám Å¡vábi usadí v bytÄ›, nastává Äas deratizace.

Je to nutnost

Deratizace je nutná, jelikož vy sami válku se Å¡vábi prohrajete. Bude jich na vás moc. Můžete je sice lákat na pivo, (a Å¡vábi se budou pomalu slézat), ale zas tak úÄinné to není. VÄ›zte, že chemické prostÅ™edky jsou úÄinnÄ›jší. V nÄ›kterých případech je nutné ji opakovat, ale nakonec nad Å¡váby zvítÄ›zí. Po dobu postÅ™iku bude možná nutné opustit byt a pÅ™espat u příbuzných nebo známých. Ale to má zase tu výhodu, že se si se svými kamarády vymÄ›níte, se Å¡vábi úlohu a můžete se „slézat“, (pardon, zajít) na pivo.

You may also like...