Dobré vztahy pro všechny


Já vím, že nÄ›kdy udržovat dobré vztahy, a to kdekoliv, je velice složité. NÄ›kdy je to tak nároÄné, že dokonce i nÄ›kteří lidé dokonce rezignují na to, aby tÅ™eba zlepÅ¡ili své vztahy v rodinÄ› anebo kdekoliv jinde. Já tomuhle rozumím a také se pÅ™iznám, že i já jako cholerik, tak také jsem na tom nebyla vždy nejlépe. Protože jsem velice hádavý ÄlovÄ›k a straÅ¡nÄ› mÄ› to mrzí. Nerada se s nÄ›kým hádám a ne, že bych to dÄ›lala úmyslnÄ›. Ale když tÅ™eba mám pravdu a vím o tom a nÄ›kdo mÄ› pÅ™esvÄ›dÄuje o opaku, tak to potom se opravdu na nÄ›j utrhnu, že mÄ› to potom tÅ™eba za půl hodiny mrzí.

Lidé by si měli vážit sami sebe.

Sice ano, mám ráda svou rodinu a také své přátelé a také své zamÄ›stnání. A nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› nároÄné udržet vÅ¡echno v chodu anebo tak, jak by si to přál asi každý ÄlovÄ›k. NepÅ™edpokládám, že asi každý ÄlovÄ›k by si to přál mít takové, aby vÅ¡ude byla pohoda a aby nebyl klid. Já znám nÄ›které lidi, kteří jsou tÅ™eba rozhádaní, jsou rozhádaní tak dlouho, že tÅ™eba už to ani nedají dohromady. A potom, když tÅ™eba jeden ÄlovÄ›k zemÅ™e, když jsou rozhádaní, tak to potom toho druhého ÄlovÄ›ka opravdu hodnÄ› mrzí. PÅ™edpokládám, že lidé tÅ™eba když jsou rozhádaní a jeden z nich to chce vyÅ™eÅ¡it, tak by musel asi ustoupit, protože ten silnÄ›jší, ten, kdo je naÅ¡tvaný a nechce se udobÅ™it, tak je stále pÅ™esvÄ›dÄený o své pravdÄ› a nechce pÅ™iznat svou chybu.

BuÄte Å¡Å¥astní a nehádejte se.

Nechce pÅ™iznat svou barvu, takže by bylo nejlepší, kdyby tÅ™eba ten nÄ›kdo jednoduÅ¡e sklopil oÄi, sklopil uÅ¡i a Å¡el se omluvit, aby vÅ¡echno bylo v pořádku. Vím, vztahy jsou jednoduÅ¡e vztahy a není to vždycky tak ideální, jak by si mnoho lidí přálo. Já bych si také přála, aby vÅ¡echny vztahy byly jenom takové harmonické a milé. Vím, že je to nÄ›kdy složité udržet, ale mÄ›l by si každý ÄlovÄ›k dát ruku na srdce. MÄ›l by si potom také každý odpovÄ›dÄ›t, stojí hádky vážnÄ› za to? Stojí hádky za to, že se s nikým nebudete dlouho bavit?

You may also like...