Výstavba přípojky vody musí proběhnout dle regulí zákona

Každý, kdo staví rodinný dům či rekreační objekt v oblasti, kde je možno stavbu připojit k inženýrským sítím, se bude zajímat o to, zda v místě existuje vodovodní potrubí, a je zde možnost k vodárenským rozvodům dotyčnou nemovitost připojit. Jinými slovy, bude řeč o regulérní přípojce vody.

vodovodní baterie

Vybudováním přípojky vody rozumíme činnost, kterou lze definovat dle „zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 275/2013 Sb.“ jako samostatný stavební proces, nezávislý na ostatních stavebních subjektech. Z tohoto důvodu je povinností každého, kdo ji provádí, vytvořit projektovou dokumentaci vodovodní přípojky a následně požádat stavební úřad o povolení k výstavbě.

vodovodní kohoutek na zahradě

Toto je naprosto zásadní moment, který mohou někteří lidé podcenit, anebo si jej vykládat poněkud zkresleně a po svém. Jak se k tomu tedy postavit?

Projektovou dokumentaci vám může vyhotovit například projektant vaší novostavby. Zákon to vysloveně nezakazuje, ale mnohem lepší volbou, a tak trochu sázkou na jistotu, je oslovit specialisty v oboru vodohospodářských činností. Tito lidé dovedou po odborné stránce posoudit nároky na odběr vody jak uvnitř objektu, tak i v exteriéru, např. na zahradě a v dalších prostorách na zastavěné ploše parcely.

Výhodné je nechat si připojit vodu na pozemek na klíč od specialistů, kteří vytvoří projektovou dokumentaci a zároveň se postarají o stavební řízení, aby bylo úspěšné a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám. Podstatné je, aby byla přípojka vyhotovena dle regulí zákona, a aby v budoucnu nepřinášela jakékoli problémy, jakmile by tu došlo k nějakým stavebním pracím, k rekonstrukci domu, k výstavbě dalších obytných místností a k podobným situacím např. havarijního charakteru, kdy do hry vstupují instalatéři a vodohospodáři, kteří se mohou k vzniklým problémům vyjadřovat.

You may also like...